Apr 22, 2012

Saayad timi nai hau mero dilko dhadkan


Saayad timi nai hau mero dilko dhadkan
Saayad timi nai hau bhawisya ra bartaman
Duniyako aankha lagla timro rupma
Duniyale ke ke bhanla timro barema
Sahana ma ta sakdina yasto kura
Aaaideu baru eeklo yo jeewanma

Saayad timi nai hau mero dilko dhadkan
Saayad timi nai hau bhawisya ra bartaman
Duniyako aankha lagla timro rupma
Duniyale ke ke bhanla timro barema
Sahana ma ta sakdina yasto kura
Aaaideu baru eeklo yo jeewanma

No comments:

Post a Comment