Apr 22, 2012

Ma maya laundina

Birsana khojchhu jhan yaada badchha mana maJhan lyahi dinchha purano ghhau tana maKina po gayou, ghayal banai malaiSakina maile bujahuna yo manlaiSamjahi na dehu malai, Samhalna ma paaudinaMa maya laundina – 3
Chorera lagyo mera ti khusi jahileBina muskan jiyeko chhu aahileDhulindo raichha thahi na pai nazarmaNagara kara chumna lai yo aadhar maBoli deu mailai, sapana ma chhaudinaMa maya laundina – 3
Samjahi na dehu malaiMa maya laundinaSamhalna ma paaudinaMa maya laundinaBoli deu mailaiMa maya laundinaSapana ma chhaudinaMa maya laundina – 3

No comments:

Post a Comment