Mar 8, 2012

asarai mahinama pani paryo rujhauneasarai mahinama pani Paryo rujhaune

eklo yo mero man , kasari bujhaune

bhanthin hai maichyangle rundai dharara

nau dada Paryo cha company sahara

bichod ko belaima


manai baralne nyahul ko boli (2) 

yeti bela maichang ke gardai holi (2) 

pidima basera ke ke kura gardi ho

kahile hasdi ho kahile rudhi ho

malai nai samjhera


chang changai bagne khahare khola 2

aba ta chora kudne bho hola x2

din bhari kheldo ho malai nai bhuldo ho

sajh pare pachi amalai soddho ho

khai baba bhanera


asarai mahinama pani par rujhaune

eklo yo mero man kasari bujhaune

bhanthin hai maichang le rudai dharara

nau dada Paryo cha company sahara

bichod ko belai ma3 comments: